30 Black Pearl Tree Mgambo, (Majidea Zanguebarica) inkl. levering.

84,00 kr.

 

Bland flere poser og få store rabatter!!! 3 Poser blandet koster: 125,00 kr, 5 poser blandet 150,00 kr. 10 Poser 250,00 kr. o.s.v.

BRUG RABATKODEN  “3POSER” (97 KR) “5POSER”(220 KR) ELLER “10POSER” (490 KR)

 

 

Majidea Zanguebarica er nok en af de sjoveste/specielle planter/frø jeg har. Det er et lille træ som sætter mange frø i en rød dekorativ parabol. 6-8 frø. Genial til Juledekorationer.

 

Frø er ekstremt hårde, minder om velour og bruges i afrika i rangler, musikinstrumenter og som smykker. De er ikke svære at gro og mange gror allerede i danmark. (billeder af danske) Cites Certifikat og importtilladelse haves.

 

Plantes 3 cm. nede i mulden. Får de sol, varme og god muld vil de kunne gro endnu hurtigere. Alle er samlet af mig fra mine træer (billede) Jeg svarer altid på alt 10-17 alle dage. Ved hård vinter stiller man dem i en kælder eller garage, så vil de komme til foråret igen. Man kan self. have den i en krukke indenfor. Se også mine andre planter, bed om en liste.

 

Jeg har kun ting jeg selv synes om, men du er altid velkommen til at stille forslag. Gror de ikke kan man ALTID få nye, eller alternativt en plante. Man betaler kun forsendelsen.

 

Der er en sjov historie knyttet til netop denne plante. Træet (der er faktisk 3) bevogtes af en familie på 5, en mand og en “del” koner + et utal af skønne sunde børn, jeg stoppede med at tælle. Alle er self. gravide, sådan er afrika. De lever under træet og tjener til dagen og vejen ved at sidde og knuse sten. Ja som Jens Vejmand. 10-15 kr- pr dag.

 

Når jeg henter en pose med frø er der altid en masse palaver og råben og skrigen. Du kan have nok så mange aftaler, men du bliver altid “rippet” for lidt ekstra THZ. Men jeg elsker det og når du har betalt, råber og skriger de skældsord efter dig… Karen Blixen var ikke dum. Her er så megen livskvalitet, som man ikke finder mange steder.

46 på lager (kan bestilles som restordre)

Kategori:
Rabat ved merkøb

Beskrivelse

Majidea Zanguebarica is probably one of the funniest / special plants / seeds I have. It is a small tree that puts many seeds in a red decorative dish. 6-8 seeds. Brilliant for Christmas decorations.

 

Seeds are extremely hard, reminiscent of velor and are used in Africa in rattles, musical instruments and as jewelry. They are not difficult to grow and many already grow in Denmark. (pictures of Danish) Cites Certificate and import permit are available.

 

Plants 3 cm. down in the soil. If they get sun, heat and good soil, they will be able to grow even faster. Everyone is gathered by me from my trees (picture) I always answer everything 10-17 every day. In harsh winters, you put them in a basement or garage, then they will come in the spring again. You can do it yourself. have it in a jar inside. See also my other plants, ask for a list.

 

I only have things I like myself, but you are always welcome to make suggestions. If they do not grow, you can ALWAYS get new ones, or alternatively a plant. You only pay for the shipment.

 

There is a funny story attached to this particular plant. The tree (there are actually 3) is guarded by a family of 5, a husband and a “lot” of wives + a myriad of wonderful healthy children, I stopped counting. Everyone is self. pregnant, such is Africa. They live under the tree and earn for the day and the road by sitting and crushing stones. Yes, like Jens Vejmand. 10-15 kr- per day.

 

When I pick up a bag of seeds there is always a lot of palaver and shouting and screaming. You may have enough appointments, but you will always be “ripped” for a little extra THZ. But I love it and when you’ve paid, they yell and scream at you … Karen Blixen was not stupid. There is so much quality of life here that you do not find in many places.